header1.jpgheader2.jpgheader3.jpgheader4.jpgheader5.jpgheader6.jpg

logo

Medycyna naturalna

Akupunktura

Ocena użytkowników:  / 7
SłabyŚwietny 

Akupunktura

 

 Od dawien dawna znana była w Chinach i stosowana tysiące lat  ,ponadto znali ją i stosowali mnisi buddyjscy i tybetańscy od setek lat w klasztorach w tybecie i potem w Indiach.uleci.

Najczęściej bywa wykorzystywana w chorobach gośćcowych, zapaleniach, stanach spastycznych narządów wewnętrznych, nerwobólach, przy epilepsji, a także jako metoda znieczulenia w anestezjologii. Można mnożyć przykłady innych zastosowań akupunktury, m.in. w leczeniu bielactwa nabytego, jaskry, świądu, pewnych rodzajów alergii oraz zespołu lędźwiowo-krzyżowego.

 

Dr Pam
W klinice


 

Leczenie akupunkturą - mówiąc w największym uproszczeniu - polega na nakłuwaniu specjalnymi igłami punktów skupienia receptorów nerwowych. Punktów tych jest ponad tysiąc, z czego  426  zostało zgrupowanych wzdłuż przebiegających na ciele dwunastu parzystych i dwóch nieparzystych linii, zwanych południkami, meridianami lub kanałami. Ułatwiają one lokalizację wspomnianych punktów i noszą nazwy odpowiednich narządów ciała (kanał płuc, jelita grubego, żołądka, śledziony i trzustki, serca, jelita cienkiego, pęcherza moczowego, nerki, osierdzia, potrójnego ogrzewacza, pęcherzyka żółciowego oraz wątroby). Terapia opiera się na teoriach chińskich, zwłaszcza zaś teorii In-Jang (przeciwieństwa),.in i Yang nie wykluczają się wzajemnie.

Wszystko ma swoje przeciwieństwo, jednak nigdy całkowite, a jedynie względne. Żadna rzecz nie jest nigdy w pełni Yin ani całkowicie Yang. Każde z nich zawiera w sobie pierwiastek swojego przeciwieństwa. Dla przykładu: zima zmienia się w lato, a "co się wzniosło - opaść musi". Yin i Yang są współzależne.

Jedno nie może istnieć bez drugiego, tak jak dzień nie może istnieć bez nocy, światło bez ciemności, czy śmierć bez życia. Ponadto są podzielne.

Każdy aspekt Yin lub Yang można dalej podzielić na mniejsze składowe Yin i Yang. Dla przykładu, temperaturę można określić jako gorącą lub zimną. Jednak gorąco można podzielić jeszcze na ciepło i upał, a zimno na chłód i mróz. W każdym spektrum istnieje mniejsze spektrum; każdy początek jest chwilą w czasie, więc posiada początek i koniec, tak samo jak godzina ma początek i koniec. Dodatkowo  wchłaniają i jednocześnie podtrzymują się wzajemnie.

Yin i Yang znajdują się zwykle w stanie równowagi - kiedy jedno wzrasta, drugie maleje. Mogą się też jednak znierównoważyć. Wyróżniamy cztery stany braku równowagi: nadmiar Yin, nadmiar Yang, niedostatek Yin i niedostatek Yang. Jednakże cały czas wzajemnie się uzupełniają: w przypadku nadmiaru Yin występuje niedostatek Yang i vice versa. Brak równowagi jest czynnikiem względnym: nadmiar Yang "wymusza" zmniejszenie się Yin.Często mogą przekształcić się w siebie nawzajem.

W pewnej konkretnej sytuacji Yin może przekształcić się w Yang i odwrotnie. Noc zmienia się w dzień, ciepło stygnie, a życie zmienia się w śmierć. Niemniej jednak i ta przemiana jest względna, jako że noc i dzień mogą ze sobą współistnieć w tym samym czasie na Ziemi widzianej z kosmosu. Nawzajem się przenikają  mniejsze koła w każdym z nich służą jako:

A. przypomnienie, że zawsze pierwiastek jednego znajduje się w drugim. Tak samo jak zawsze znajdziemy odrobinę światła w ciemności (np. gwiazdy na nocnym niebie); żadna z tych cech nie jest nigdy skończona.

B. przypomnienie, że ekstremalne skrajności zmieniają się natychmiast w swoje przeciwieństwo, jak również to, iż cechy Yin i Yang zależą od punktu widzenia obserwatora. Dla przykładu: najtwardszy kamień najłatwiej skruszyć. To pokazuje, że bezwzględne rozgraniczenie miedzy jednym a drugim nie jest możliwe.

U-sin (tzw. pięciu elementów), czżan-fu (podział narządów na ińskie i jańskie), czyli męskie i żeńskie czin-lo (wiedza o kanałach), czi (która mówi o cyrkulacji energii) oraz czżeń-czju, precyzującej reguły wyboru punktów (pisownia przyjęta w podręczniku "Medycyna naturalna"). Oprócz tego wyróżnia się 145 punktów na małżowinie usznej, które również są związane z odpowiednimi narządami lub układami organizmu. Można porównać tę metodę do strojenia układu biologicznego i odpornościowego  w przypadkach jego zaburzeń, czyli choroby. Ponadtto mówi się o niej jako o metodzie naturalnej, opartej na wykorzystaniu - jako czynnika leczącego - " mobilizacji sił witalnych organizmu w walce z chorobą, jego zdolności do samoregulacji i samoregeneracji".

'Tradycyjna teoria akupunktury zakłada, że w organizmie istnieje energia dwóch rodzajów: wewnętrzna i odrębna specyficzna energia qi, przy tym obie te energie krążą własnymi drogami lub kanałami zwany-  mi meridianami. Energia wewnętrzna złożona jest z dwóch składników: ziemskiego (przetworzonego pokarmu?) i kosmicznego (tlenu, powietrza?).

W oparciu o teorię pięciu elementów, do elementu ziemskiego zalicza się śledzionę - trzustkę, a do elementu związanego z kosmosem -płuca. Śledziona - trzustka zarządza przetwarzaniem pokarmu, który jest substratem wydobytym z ziemi. Pokarm ten, po przetworzeniu wewnątrz organizmu, przekształca sie w energię ziemskiego pochodzenia. Płuca pochłaniają powietrze, tj. substancję niezbędną dla życia organizmu, ale substancja ta jest związana ze sferą otaczającą ziemię, tj. z kosmosem. Wzajemne oddziaływanie tych dwóch składników daje energię wewnętrzną, która w wyniku stałej równowagi krąży kanałami - meridianami po własnej drodze, zwanej wielkim kręgiem. Krąży w 12 głównych parzystych meridianach i z jednej strony wchodzi w kontakt z organizmem, a z drugiej, przez punkty aktywne akupunktury, ma kontakt ze środowiskiem. Energia ta ochrania narządy, przechodząc kolejno meridiany yin i yang oraz posiada swój maksymalny i minimalny potencjał zależny od pory dnia. Jak wynika z poprzedniego, nie jest to energia metafizyczna, a przy tym wschodni medycy włączają do niej również "krew", limfę i substancje płynne. Drugi rodzaj energii powstaje bezpośrednio w nerkach (dawniej nie oddzielano nadnercza od nerki) i jest częścią energii nerki (nadnercza). Energia ta krąży drogami, które we wschodniej medycynie noszą nazwę "meridian cudownych". Z nerki specyficzna energia qi przechodzi na genitalia i stąd dzieląc się wchodzi w trzy "cudowne" meridiany: Ren-mai, Du-mai i Chong-mai, a pozostałe pięć "cudownych" meridian otrzymuje tę energię pośrednio przez meridian pęcherza moczowego lub meridian nerki. Działając na punkty aktywne "cudownych" meridian, włączamy energię qi, która daje dobre wyniki terapeutyczne, zwłaszcza w chorobach przewlekłych z równoczesnym osłabieniem" (cytat z "Podstaw akupunktury" Mieczysława Szcześniewskiego).

W ślad za tą ostatnią publikacją warto również odnotować, że amerykański Urząd Patentowy przyznał w 1976 r. japońskiemu fizjologowi, dr. Hiroshi Motoyama patent za "aparat do pomiaru stanu meridian i stanów odpowiadających im narządów wewnętrznych organizmu". Dodajmy, że chodzi tu o komputer, który w ciągu pięciu minut sporządza automatycznie diagnozę całego ciała.  W Peru w klinice Solidarity zajmuje się Akupunkturą Dr Pam Koreańczyk u którego byłem na wielu zabiegach co bardzo mi pomogło.       

Akupunktura
Akupunktura w klinice

 

 Dziki Mietek May 16 2007.


Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Joomla templates by a4joomla